Plastična ambalaža

Naučna istraživanja su došla do alarmantnog zaključka da plastične flaše remete pravilno funkcionisanje hormona . Plastična ambalaža ima neku od oznaka: PVC, 3V, PS i PC ili je označena brojevima 1, 3, 6 i 7 u trouglu. PVC  je veoma toksičan on ispušta hemikalije koje ometaju rad hormona u organizmu. PS ispušta u vodu stiren, kancerogenu materiju. Najčešće se koristi za plastične čaše za kafu,  koje služe za jednokratnu upotrebu ili za ambalažu brze hrane. Najštetnija vrsta plastike za ambalažu prehrambenih proizvoda nosi oznaku PC , i označena je brojem 7, jer otpušta opasnu hemikaliju BPA. Bez obzira na izrazitu štetnost, koristi se i za ambalažu prizvoda za bebe, flaše za sportiste i posude za pripremanje hrane. Da bi se organizam sačuvao od toksičnosti  koju sadrži plastika  potrebno je  maksimalno smanjiti upotrebu vode i sokova ukoliko na flaši piše PET, a ponekad i PETE kao i  broj 1 u trouglu, što označava da se ne sme koristi više puta, oznaka upozorava da se svakim novim punjenjem u vodu ispušta teški metal antimon, hemijsko jedinjenje, koje ometa delovanje hormona. Takve flaše mogu ispuštati i kancerogene materije. Oznake za sigurnu plastiku koja nije štetna prepoznaćete po oznakama HDP, HDPE, LDPE i PP, ili po brojevima 2, 4 i 5 u trouglu. LDPE je vrsta plastike koja se retko koristi za izradu flaša, a mnogo češće je materijal za izradu kesica za pakovanje namirnica. HDP je dobar izbor, kao i PP koja se uglavnom koristi za čaše za jogurt i bele su boje.

O autoru